top of page

Wensen voor 2023

Nieuwsbrief n°
21
2 januari 2023
Eerst en vooral willen we jullie onze beste wensen toesturen voor een gezond, gezellig en inspirerend 2023. We hopen daar met de muziekdialogen een steentje toe bij te dragen.
Sedert de laatste nieuwsbrief hebben we weer enkele klassieke verhalen een muzikale en visuele vertaling gegeven.

Jo en Jan

2 januari 2023

Met Couperin en Rafaël verblijven we op de Parnassusberg. Couperin bewijst alle eer aan Corelli en laat hem opklimmen tot de Parnassus, de goddelijke berg uit de oudheid waar Apollo en de negen muzen verblijven. Voor Paus Julius II mag de Parnassusberg niet ontbreken in de fresco’s van de Stanza della Segnatura en op die manier krijgt Couperin een visuele tegenspeler (dialoog nr. 9).


Het afscheid van de geliefden Hero en Leander brengt ons opnieuw bij Haendel die in dit muziekverhaal in dialoog gaat met Joseph Turner. Het thema geeft ons ook de kans even halt te houden bij het pas vernieuwde KMSKA, waar ook het beeld van Leander een plaats kreeg (dialoog nr. 10).


Met Beethoven en zijn briljante ouverture Coriolanus zoeken we andere sferen op. Misschien roept het beluisteren van dit werk voor sommigen herinneringen op aan lessen esthetica (uit lang vervlogen tijden) waar de compositie wel eens op het programma stond. Die ouverture plaatsen we tegenover een fresco van Luca Signorelli (dialoog nr. 11).


Op nieuwjaarsdag leggen we een link tussen de 17de, 20ste en 21ste eeuw: Apollo, Pan, Syrinx en Marsyas zijn de protagonisten in het werk van Debussy, Rubens en Kapoor. Aan jullie om het te ontdekken (dialoog nr. 12).


We wensen jullie veel lees-, luister- en kijkplezier met deze reeks nieuwe dialogen.

bottom of page