top of page

KUNSTONTMOETINGEN - PRIVACY BELEID 


Kunstontmoetingen is een niet-commercieel en educatief initiatief om in gezelschap van geïnteresseerde vrienden te genieten van kunst, muziek en architectuur via lezingen, cursussen, wandelingen of uitstappen.

 

Voor de goede werking van deze website worden gegevens verzameld. Dat verbetert de gebruikservaring van deze website. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt conform de richtlijnen voor de bescherming van de privacy in de Belgische en Nederlandse wetgeving. Opslag en verwerking van deze gegevens vinden plaats in een beveiligde omgeving (zie: CBP Richtsnoeren: Publicatie van persoonsgegevens op het internet; december 2007).


Dit privacy beleid is ook van toepassing op de activiteiten van KunstontmoetingenKunstontmoetingen is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen en ook niet van andere organisaties of instellingen die in functie van activiteiten gebruikt worden.

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Kunstontmoetingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en van de deelnemers aan haar activiteiten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Verzamelde gegevens 
 

Voor sommige activiteiten van Kunstontmoetingen  vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, bv. (met niet uitsluitend)
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer ( GSM en/of privé), e-­mail­adres, IP-adres. Deze gegevens worden gevraagd om reguliere activiteiten naar behoren uit te voeren. Hiertoe behoort het versturen van nieuwsberichten via e-mail. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website zal worden overgebracht naar de beveiligde servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-­‐activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-­‐activiteit en internetgebruik.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt in principe niet met derden gedeeld. Er zijn wel volgende uitzonderingen:

  • de externe hosting‐provider waar uw gegevens in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.

  • bij het organiseren van sommige activiteiten worden soms persoonlijke gegevens gevraagd door derden, zoals hotels, vervoersmaatschappijen, inrichtende instanties van groepsevenementen, etc. Enkel de vereiste gegevens worden op dat moment gedeeld in functie van de betreffende activiteit.

 

Alle medewerkers bij Kunstontmoetingen, als ook de werknemers van de externe hosting provider zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die ooit aan ons is verstrekt.

 
Onderaan de automatische mails die vanuit de website uitgestuurd worden, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. 

bottom of page