top of page

Blijf-in-je-kot

18

Coronablog 2020 n°

5 april 2020 - Mauritshuis

We worden deze dagen overstelpt met een aanbod van online museumcollecties en virtuele museumbezoeken. Eéntje trok er toch mijn aandacht: het Mauritshuis in Den Haag. Daar is werkelijk van alles te doen.

5 april 2020 - Mauritshuis
5 april 2020 - Mauritshuis

Museum online / kunst in quarantaine / museum dicht-bij en ga zo maar door. We worden deze dagen overstelpt met een aanbod van online museumcollecties en virtuele museumbezoeken

Een bloemlezing van interessante online musea vind je bv. hier.


Eéntje trok er toch mijn aandacht: het Mauritshuis in Den Haag. Daar is werkelijk van alles te doen.

  • Eerst is er de virtuele rondgang. Zo kan je bv. dit portret bekijken van Willem I, Prins van Oranje. Het werd geschilderd in 1579 door de Antwerpenaar Adriaen Thomasz Key en is één van de mooiste portretten van de Vader des Vaderlands.

  • Speciaal voor deze coronatijden is er “Maurits-at-home”, het beste uit de tijd van Rembrandt en Vermeer. Om te lezen, te kijken of te luisteren. 

  • In de laatste rubriek vind je een aantal podcasts waarbij BV’s vertellen over een kunstwerk uit de collectie dat hen speciaal aanspreekt. Ik pik er eentje uit: Peter Vandermeersch met het Oestereetstertje. Klik op de link om te luisteren. https://soundcloud.com/mauritshuis/peter-vandermeersch-het-oestereetstertje

Maar eigenlijk is de voornaamste reden om het Mauritshuis te kiezen dit opmerkelijk fait-divers in coronatijden: de kersverse museumdirecteur, Martine Gosselink, komt zich op haar eerste werkdag begin april aanmelden in een leeg en stil museum. Kijk mee in deze 3 korte aaneensluitende youtube-filmpjes van telkens 1 minuut hoe ze haar eerste stappen zet in haar nieuwe werkomgeving.

https://www.youtube.com/watch?v=Um67rYrES7Q&list=PLW7cG0sgt_LYysVSJ8Qtab2en_XrS5yMd

5 april 2020 - Mauritshuis
bottom of page