top of page

Blijf-in-je-kot

14

Coronablog 2020 n°

1 april 2020 - De spraakverwarring voorbij

De Babylonische spraakverwarring wordt afgeschilderd als een nieuwe erfzonde waarmee de mensheid belast is. Iets negatiefs dat maakt dat mensen elkaar niet meer begrijpen, vervreemden van elkaar, ruzie maken, oorlog voeren, etc. Nochtans ziet elk volk zijn eigen taal als iets om te koesteren, terwijl het Engels de lingua franca wordt. Frank Westerman schetst een toekomstbeeld.

1 april 2020 - De spraakverwarring voorbij
1 april 2020 - De spraakverwarring voorbij

Volgens het bijbelboek Genesis bouwden de Babyloniërs een machtige toren die tot in de hemel zou reiken. Maar ze werden gestraft voor hun hoogmoed met een spraakverwarring en de vernietiging van hun toren. Sindsdien verstaan volkeren elkaar niet meer en spreken we allemaal een andere taal, letterlijk én figuurlijk. Pieter Bruegel de Oude leverde ons deze prachtige schilderijen die nog steeds tot de verbeelding spreken. Bij het oudste, links op de foto, is de toren nog in volle opbouw. Er is nog niks aan de hand. Bij het rechtse lijkt het onheil geschied, de bouw gestopt en de toren in verval.


Maar wat betekent nu een Babylonische spraakverwarring?

Het wordt afgeschilderd als een nieuwe erfzonde waarmee de mensheid belast is. Iets negatiefs dat maakt dat mensen elkaar niet meer begrijpen, vervreemden van elkaar, ruzie maken, oorlog voeren, etc.


Nochtans ziet elk volk zijn eigen taal als iets om te koesteren. Ook zo bij ons met het Vlaams en Nederlands: nog niet zo lang geleden weerden we ons tegen de verfransing, nu zien we hoe het Engels de lingua franca wordt in de bedrijfswereld, het hoger onderwijs, tot zelfs in ons dagelijks taalgebruik.


Maar is die evolutie ook niet positief in de context van onze toenemende globalisering? Uiteraard biedt een Babylonische spraakverwarring kansen voor tolken. Maar zou een gemeenschappelijk taal toch niet een betere optie zijn om goed met elkaar samen te werken en samen te leven?


Ook Frank Westerman stelt zich deze vraag en ziet in de geschiedenis voortdurend pogingen om de taalbarrières tussen mensen en culturen op te lossen. Van esperanto naar Google Translate naar een tolk-app op je smartphone. Een toekomstbeeld.


Bekijk deze 14 minuten durende toespraak "Spraakverwarring voorbij", die hij hield voor de ‘Brainwash Talks’ van Human, een serie waar filosofen, wetenschappers en schrijvers uit binnen- en buitenland spreken over voor hen essentiële waarden, die onder spanning staan. Uitgezonden op NPO2 op 2 juni 2019.


Klik op de link hieronder om naar de pagina te gaan van Human (sorry voor de advertenties bij het begin, daar moet je eerst voorbij).

https://www.human.nl/brainwash/kijk/overzicht/brainwash-talks/2019/2-juni.html


In de YouTube clip zie je een kort fragment als smaakmaker.

1 april 2020 - De spraakverwarring voorbij
bottom of page